Een CO2-meter als indicator voor gezonde lucht en ventilatie

Mensen kunnen niet goed waarnemen hoe de luchtkwaliteit in een ruimte is. Om toch een betrouwbare indicatie te krijgen van de luchtkwaliteit kun je de CO2 concentratie als graadmeter nemen.

Onze zintuigen zijn niet gevoelig genoeg voor veel van de belangrijke componenten van lucht. Wie naar binnen gaat in een slecht geventileerde ruimte zal een bedompte lucht ruiken. Maar wie een tijdje binnen is zal de geur bijna niet meer ruiken. 

De verontreinigingen in een binnenruimte worden voor een groot gedeelte veroorzaakt door de aanwezigen zelf. Fijn stof door kleding, bacteriën door niezen, virussen door praten en hoesten, geurstoffen door het lichaam.

Tegelijk met de verontreinigingen verspreiden aanwezigen ook CO2 (koolstofioxide). Uitgeademde lucht bevat ongeveer 4% CO2 (40.000ppm). Het CO2 gehalte in de lucht wordt verdund door ventilatie. Een laag CO2 gehalte duidt daarom, door de bank genomen, op voldoende ventilatie. Daarom is CO2 bruikbaar als indicator voor de ventilatie als mensen aanwezig zijn in een ruimte. 

De concentratie van CO2 loopt ongeveer gelijk met de concentraties van de diverse verontreinigingen die samenhangen met de aanwezignheid en activiteit van mensen. Met heel veel ventilatie is de concentratie van CO2 in de binnenlucht nauwlijks hoger dan de concentratie in de buitenlucht (constant rond 400 ppm). Met weinig ventilatie is de concentratie binnen veel hoger dan buiten.