Zowel leerlingen als leerkrachten ervaren gezondheidsklachten én comfortklachten wanneer het binnenklimaat slecht is. Voldoende ventilatie (aanvoer frisse lucht, afvoer ‘vervuilde' lucht), zal zorgen voor een beter binnenmilieu.

Slecht binnenklimaat
Een slecht binnenklimaat op school leidt tot diverse comfort- en gezondheidsklachten bij zowel de leerlingen als de leerkrachten:

 • hoofdpijn, vermoeidheid en sufheid (in de loop van de dag toenemend);
 • slijmvliesirritaties en andere 'sick building klachten' (bv. 'droge lucht' klachten);
 • (onnodige) overdracht van infectieziekten (via de lucht) leidend tot verkoudheid, griep e.d'.;
 • discomfort (bv. geurhinder en koude/warmteklachten);
 • verergering van allergieën (denk aan hooikoorts en voedselallergieën);
 • verhoogde kans op astma en (extra) astma-aanvallen bij kinderen en leerkrachten met astma
 • concentratieverlies
Deze comfort- en gezondheidsklachten leiden op hun beurt tot:
 •     een onnodig hoog aantal 'schoolzieke' kinderen;
 •     verslechtering van de leerprestaties;
 •     relatief slechte (fysische) arbeidsomstandigheden voor leerkrachten:
 •     een onnodig hoog ziekteverzuim onder de leerkrachten (leidend tot extra kosten voor vervanging).


Astma
Astma komt steeds vaker voor bij kinderen! In een gemiddeld klaslokaal heeft tegenwoordig 10% van de kinderen astma. Juist voor hen is het extra belangrijk dat de binnenlucht in de ruimtes waarin ze relatief het meest verblijven (eigen slaapkamer, klaslokaal) goed is.

Deze comfort- en gezondheidsklachten leiden op hun beurt tot:

 •     een onnodig hoog aantal 'schoolzieke' kinderen;
 •     verslechtering van de leerprestaties;
 •     relatief slechte (fysische) arbeidsomstandigheden voor leerkrachten:
 •     een onnodig hoog ziekteverzuim onder de leerkrachten (leidend tot extra kosten voor vervanging).


Schoolprestaties
Recent onderzoek wijst uit dat een slecht binnenmilieu in klaslokalen ook van invloed is op de leerprestaties van leerlingen. Kinderen maken beduidend minder fouten als de lokalen fors geventileerd worden dan wanneer de verse luchttoevoer minimaal is. Elke verdubbeling van de hoeveelheid verse luchttoevoer blijkt te leiden tot circa 15% betere leerprestaties.

Ziekteverzuim
In schoolgebouwen heeft met de name de luchtkwaliteit een sterk effect op het kortdurend verzuim (thuis zitten door een verkoudheid, griep e.d.) van zowel leerlingen als leerkrachten. Uit diverse onderzoeken, onder andere Nardell et al. (1991), is bekend, dat gebrekkige ventilatie de concentratie virussen en bacteriën (verantwoordelijk voor de overdracht van infectieziekten) in de lucht sterk verhoogt. Milton et al. (2000) toonden aan dat halvering van de hoeveelheid verse luchttoevoer het kortdurend verzuim met maar liefst 35% kan verhogen. Extra belangrijk als je bedenkt dat de hoeveelheid verse luchttoevoer per persoon in een klaslokaal vaak een factor 3 of 4 lager ligt dan die in bv. een kantoorgebouw. 
Bron: AgentschapNL, NL Energie en Klimaat