In ons streven naar maximale klanttevredenheid zullen wij op regelmatige basis aan U vragen hoe U de producten en dienstverlening ervaart. Bij een klacht en/of suggestie van uw zijde stellen wij het zeer op prijs deze zo spoedig mogelijk van U te vernemen.

U kunt zich hiermee wenden tot de Klantenservice van Aktivia BV, bereikbaar via e-mail info@aktivia.nl. Wij zullen desgewenst spoedig contact met u opnemen.

Wij danken U bij voorbaat voor de moeite die u hebt genomen ons in kennis te stellen omtrent uw klacht of suggestie. U stelt ons hierdoor in staat te werken aan een verdere verbetering van onze producten en dienstverlening.

Wij zijn ervan overtuigd een bevredigende oplossing te vinden.