De GGD adviseert sinds 2006 om te streven naar maximaal 800 ppm kooldioxide in een leslokaal. Dat is geen gemakkelijke opgave en vereist over het algemeen een hogere ventilatiegraad dan momenteel gebruikelijk is in lokalen.

In het begin van de schooldag is de concentratie kooldioxide in een lokaal idealiter 400 tot 500 ppm. Zodra de leerkracht en leerlingen om 's ochtends de groepsruimte binnenkomen, gaat de concentratie kooldioxide omhoog.

Een CO2-meter is een bewezen effectief instrument om aan te zetten tot voldoende ventilatie. Hierdoor zullen schoolprestaties toenemen, en gezondheidsklachten (bewezen) afnemen. 

 

 

 AKTIV 530, CO2, Temperatuur, Rh
  AKTIV 2010 CO2-Meter

 

 

Aktivia BV is leverancier van CO2-meters voor de landelijke Frisse Scholencampagne.

     

Vele gemeenten en scholen gebruiken Aktivia CO2-meters naar aanleiding van het door SenterNovem en de GGD gedragen Frisse Scholen project.